Wie zijn die mondige IJmonders?

Oprichter van de Stichting IJmondig is Ellen Windemuth, sinds 25 jaar CEO van het internationaal opererende natuurdocumentaire-productie en -distributiebedrijf Off the Fence, thans shareholder ZDF, en tevens bestuursvoorzitter van het Jackson Hole Wildlife Film Festival. Dankzij haar werkzaamheden strekt het netwerk van de stichting zich wereldwijd uit.

Binnen korte tijd wist Windemuth een grote groep sympathisanten om zich heen te verzamelen. Mensen met behoorlijk wat kennis en ervaring inzake milieu, milieurecht en -wetgeving , gezondheidszorg, ondernemerschap, circulaire economie en duurzaamheid. Wat ons bindt is het streven naar een vitale en gezonde toekomst van dit gebied en wel volgens de normen van de World Health Organization (WHO). Duurzaamheid, openheid over besluitvorming ten aanzien van milieu-issues en correcte handhaving bieden daarbij de enige kans van slagen.

Vanwege de complexiteit van de problematiek én de ondoorzichtigheid van de milieubelastende bedrijven, kunnen we echter àlle mogelijke kennis, kunde en creativiteit gebruiken.

Doe mee

Foto: Evert Kuiken 2016

De IJmond, wat is dat voor gebied?

Aan de IJmond zelf ligt het niet. Met een ligging aan de Noordzee, het Noordzeekanaal, het brede strand, de uitgestrekte duinen (het Noord-Hollands duinreservaat is 5.300 ha groot) heeft het een unieke schoonheid en een grote economische potentie . De ‘oude’ economie en de bijbehorende productiemethoden (‘take, make, waste’) volstaat echter niet meer. Om het menselijk kapitaal en dus de gezondheid te beschermen is een omslag naar een duurzame circulaire economie van levensbelang.

Daarin staat Stichting IJmondig niet alleen. Bij lange na niet. Wereldwijd is de discussie over een drastische vermindering van vervuiling gaande.

IJmondig tracht een bijdrage te leveren door zich te concentreren op emissiereductie (CO2, stikstofdioxiden, PAK’s, grafiet, vanadium, zink, lood, chroom), correcte handhaving en het verzamelen en verspreiden van informatie over alternatieve duurzame technologieën.

error: Pagina is beveiligd!! Het is niet toegestaan om delen van de pagina\'s of foto\'s te kopiëren of op te slaan. Foto copyright Dirk-Jan Prins.