Waarom doen we dit?

De IJmond is behalve voorzien van prachtige natuur ook behept met veel zware (lees: milieubelastende) industrie. Velen van ons verkeerden tot voor kort in het volste vertrouwen dat de zichtbare en onzichtbare emissies aan de gestelde milieueisen voldoen. Dat vertrouwen is onder meer door de vele grafietregens en andere milieuovertredingen lelijk beschaamd. De informatieavonden die door de verantwoordelijke instanties (GGD, Omgevingsdienst, gemeente Beverwijk, Provincie Noord-Holland, RIVM en Tata Steel/Harsco) over dit onderwerp zijn belegd, hebben dat vertrouwen niet hersteld. Integendeel.

Foto: Dirk-Jan Prins 2019

Openheid graag!

Nog altijd ontberen we de zo gewenste openheid en helderheid over overtredingen en de totstandkoming van de milieueisen en -vergunningen en de eventuele uitzonderingen daarop.

Waarom weten we bijvoorbeeld nog steeds niet exact welke stoffen in welke hoeveelheden er worden uitgestoten? En welke gevolgen die stoffen voor onze gezondheid hebben?

Wat schort eraan als een bedrijf als Tata Steel/Harsco zonder vergunning bijna twee jaar (2014-2016) in de open lucht mag experimenteren met processen waarbij vooraf niet duidelijk is wat de consequenties voor de gezondheid zijn?

Waarom zijn dwangsommen tot op heden fiscaal aftrekbaar? En hoe is het mogelijk dat de gedeputeerde die deze last onder dwangsom oplegt, daarvan niet op de hoogte was?

Wat stelt de handhaving van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor als er van de 1500 op foto vastgelegde overtredingen in de afgelopen twee jaar (!) slechts 30 worden beboet?

Wie garandeert ons dat het beloofde afzuigsysteem in de toekomstige ‘slakhal’ 100% afdoende is?

Waarom mag Tata/Harsco meewerken aan landelijke gezondheidsrapporten?

Is zo’n onderzoek (het negende!) dan nog wel onafhankelijk en betrouwbaar?

En last but not least: waarom ontbreekt in die opdracht een onderzoek naar de relatie kanker en luchtvervuiling? Nota bene in een gebied waar 20% meer kanker voorkomt dan in de rest van Nederland. Hoogste tijd voor een in 2009 toegezegde herhaling van het kankeronderzoek. Een onafhankelijk onderzoek graag dit keer!

error: Pagina is beveiligd!! Het is niet toegestaan om delen van de pagina\'s of foto\'s te kopiëren of op te slaan. Foto copyright Dirk-Jan Prins.