United Nations General Assembly, Human Rights Council: Issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment


Gepubliceerd in January 2019
Report of the Special Rapporteur

In this report, the Special Rapporteur recalls that the right to a healthy environment has been recognized by a majority of States in their constitutions, legislation, and various regional treaties to which they are parties. However, in spite of the wide recognition of its crucial importance, the right to a healthy environment has not yet been recognized as such at the global level.

Gezondheid in de IJmond (GGD Kennmerland & RIVM, Januari 2014)

De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten het RIVM periodiek onderzoek te laten uitvoeren naar het gebruik van medicijnen tegen hoge bloeddruk en luchtwegklachten in de IJmond. De wethouders Milieu en Volksgezondheid van de IJmondgemeenten hebben gezamenlijk, in het Platform milieu en gezondheid, besloten GGD Kennemerland onderzoek te laten uitvoeren naar hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in de IJmond. Dit als onderdeel van de reguliere gezondheidsmonitor van de GGD. Het RIVM-onderzoek en het GGD- onderzoek vormen samen de Gezondheidsmonitor IJmond. In 2013 hebben zowel het RIVM1 als de GGD2 hun eerste onderzoek in deze reeks uitgevoerd. Dit document vat de beide onderzoeken samen en plaatst de uitkomsten van de onderzoeken in een context.

Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied (RIGO & Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, Februari 2017)


Het Noordzeekanaalgebied is een bijzonder intensief gebruikt gebied. De laatste decennia heeft een verdichting van vrijwel alle functies in het gebied plaatsgevonden; zowel het aantal bedrijven (al dan niet havengerelateerd) als het aantal woningen in het gebied is sterk gegroeid. Deze aantallen zullen in de toekomst nog verder toenemen. Het Noordzeekanaalgebied is dan ook het dagelijkse decor van verschillende gebruikers. Naast de bewoners van het gebied zijn er vele ondernemers, werkgevers, werknemers en recreanten die het gebied gebruiken. Ook door de aanwezige functies zoals de industrie en de scheepvaart is er in het Noordzeekanaalgebied ook sprake van milieubelasting. De feitelijke milieutechnische situatie is bekend, echter hoe deze op dit moment wordt beleefd door de gebruikers van het gebied is onbekend.

error: Pagina is beveiligd!! Het is niet toegestaan om delen van de pagina\'s of foto\'s te kopiëren of op te slaan. Foto copyright Dirk-Jan Prins.