Andere bronnen

Nieuws

20 april 2020

Heer Olthof als u denkt dat wanneer Harsco straks geen stof meer in ongeoorloofde hoeveelheden aan het verspreiden is, dan bent u er nog niet! Overigens is het bewijs geleverd dat dit zonder hardere sancties vanuit u nooit zal gebeuren. Er zijn op het terrein van Tata Steel (de site) velen bronnen die milieuoverlast voor de regio veroorzaken.

Zondagmiddag 19 april 2020. De klok slaat 14:30 uur als er een eruptie ontstaat op het dak van de Oxystaal fabriek. Een verstikkende bruine damp, waar zeer zeker ook het beruchte grafiet en staaldeeltjes inzit, gaat de regio in. Bij een dergelijke ontsnapping is het gebruikelijk dat de wolk bruinstof in enkele seconden aan het verdunnen is. Behalve de 19e. Na ruim 30 seconden werd de smog alleen maar erger en de hele ontsnapping, die de adem ontnam, heeft zeker 2 á 3 minuten geduurd. Mensen waren aan het rennen om uit de neergeslagen troep te komen. Dit omdat deze smerige smok precies over de Reydersweg trok. Dit moet anders! Ook hierop dient u te handhaven. Dergelijke erupties die zoveel schade aan de volksgezondheid aanbrengen zijn niet toelaatbaar. U kunt er wat aan doen. U kunt het verschil maken! Waarom doet u dat niet?