Koelspoor

Nieuws

11 april 2020: Bewoners van omliggende plaatsen vragen zich al enige tijd af waar de enorme stankoverlast vandaan komt.

Verklaring uit het verleden van Tata Steel, bracht aan het licht dat het koelen van de pannen buiten, de vaak penetrante lucht tot gevolg had. Vandaar dat het bedrijf is overgegaan op het storten van de Rozaslak.

Enkele maanden geleden werd er een proefopstelling gemaakt van een koelspoor met robotarm. Het proces was weer terug bij af vanwege het niet meer vloeibaar kunnen kiepen. De stank was vanwege deze techniek ook weer terug in de regio. Door vele klachten over stank, werd het koelspoor ontmanteld en de stort werd op een andere manier uitgevoerd. Niet geheel vrij van stofwolken met grafiet, maar vergeleken bij wat het was aanmerkelijk minder. Enorme water-boosters tijdens het gieten op de pan zou de oplossing zijn. Hierop werd de proefopstelling met robotarm ontmanteld.

Maar tot ieders teleurstelling begon het een aantal weken opnieuw te stinken. Dit zou niet mogelijk zijn! Maar wat blijkt uit een foto gemaakt op 7 april 2020? Het koelspoor, met robotarm en de pannen met Rozaslak, in de buitenlucht, is weer volledig in bedrijf. Raadsel opgelost!