Onze vragen voor A. Tekin op Februari 26!

19 Februari 2019

Geachte heren Tekin,  Van Asten en Olij,

 

Wij zien onze vergadering graag tegemoet. Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons een kopie te verstrekken van de complete Milieuvergunning voor het oprichten en in werking stellen voor Tata en Harsco?

Wij kunnen dan in alle openheid inzien waar het over gaat en hoe wij toekomstig onze communicatie met u kunnen verbeteren. En dit, in het kort, is ons doel.

Hier onze vragen:

 

1) Bij Tata / Harsco is sprake van vergunningen die onder de Wet Openbaarheid van Bestuur vallen maar ondoorzichtig zijn. Tata en Harsco hebben eigen vergunningen. De vergunningen zijn op onderdelen ruim en het ontbreekt helemaal de plicht bij Harsco om over de emissie te rapporteren (EU besluit).  Hoe denkt u dit te kunnen veranderen/overzichtelijker te maken?

 

2) Tata moet al sinds 2012 voldoen aan de BBT/EU milieunormen. Dit is natuurlijk gezien de vele vergunningen niet makkelijk.  In hoeverre voldoen zij nu, in 2019, aan de EU normen? Het bekendste issue op dit moment is de BBT 36/te hoge NOx uitstoot waar de ILT ook tegen in beroep is gegaan. En ook het feit dat het Hisarna Projekt als testproject blijkbaar vergunningsvrij mag opereren — in verbinding met het radioaktief materiaal wat net in het nieuws was is dit nu bijzonder relevant. 

Nu is er bij bvb Hisarna nog geen SO2 wasser en DeNox aanwezig. Is dit in strijd met de huidige vergunning? Hoe gevaarlijk is dit?

 

3) Een jaar geleden heeft u geweigerd om de vergunningen te actualiseren. Wat kunnen wij doen om u ervan te overtuigen dat het nu een goede tijd is om dit wel te doen?  Heeft u toevallig de uitspraken van Wethouder Dinjens gelezen?

 

4) Er zijn meerdere partijen in het rol van bevoegd gezag, waaronder Rijkswaterstaat en de Provincie Noord Holland.  Wat zou ervoor nodig zijn, om het bevoegd gezag allemaal onder één dak te brengen, bvb bij de Provincie Noord Holland?

 

5) Hoe vaak per maand is er door uw dienst, inspectie terplaatse geweest, en met wie van de inrichting is er toen overleg geweest?

 

6) Kunt u, of de betreffende inspecteur van uw dienst, nader uitleg geven waarom er aan Bevoegd Gezag van de ODIJ niet het voorstel is gedaan om de inrichting te sluiten toen er sprake was van ‘gevaar, schade en hinder’ voor de omgeving?  Immers is dat de doelstelling van de Milieuwetgeving.

 

7) Emissies en dwangsommen: U heeft tot nu drie dwangsommen van 25,000 Euro vastgesteld. Volgens ons, omdat wij in de laatste weken in enorme stank leven, zijn er al veel meer incidenten geweest.  Dirk-Jan Prins en een heleboel dorpsbewoners hebben een aantal meldingen gemaakt.  Waarom is toen geen inspecteur verschenen?

 

8) In de dorpsvergadering van 28 zij Mario Bakker dat hij met M. Prins een afspraak zou willen maken om hem eventueel als inspecteur te beëdigen. Waarom is nooit iets gekomen van deze afspraak en kan die nu alsnog plaatsvinden?

 

 9) Mogen wij weten waarom het Bevoegd Gezag van de ODIJ, onder wiens verantwoordelijkheid u leiding gaf aan de ODIJ – zich nimmer over deze ‘grafietregen’ publiekelijk heeft uitgesproken? Dit gaat blijkbaar om 16 Bestuursleden. ( Wethouders van Gem. Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort — en de Gedeputeerde van de Provincie NH)

 

Conclusie:

A. Wij stellen voor dat de vergunningen, tenminste wat Harsco en Tata betreft, gebundeld, vereenvoudigd en vernieuwd worden.  Hisarna zou een speciale vergunning nodig hebben zodat het bedrijf in Hisarna niet vrij mag verbranden wat zij willen. Kan en wil de omgevingsdienst met het aantal beschikbare FTE (capaciteit en kwaliteit) een dergelijke ingewikkelde taak op zich nemen? Wat kunnen wij doen om dit mogelijk te maken, te ondersteunen? Ons voorstel is om alle vergunningen die Tata/Harsco betreffen onder een kap komen, bvb de Omgevingsdienst IJmond. Ook zouden camera’s geplaatst moeten worden om betere bewaking (ook s’ nachts) over het werkproces te garanderen.

 

B. Wij stellen voor een directe koppeling aan meldingen via stofmelder.nl, zodat Tata/Harsco en de OD de directe actie kunnen ondernemen. De klachten bij OD NZKG zijn steeds dezelfde klachten wat duidelijk maakt dat niet voldoende gehandhaafd wordt.

 

C. Wij stellen u als Bevoegd Gezag voor om Tata/Harsco te vragen om hun bonus-en winstbeleid te veranderen.  Nu is het hele werkteam bezig om zo snel mogelijk te werken wat te zien is aan de te hete slak die verwerkt wordt. Wij hebben foto’s die dit verontrustend laten zien.

 

D. Terugkoppeling graag beter.  Tot nu is er onvoldoende informatie vanuit de OD of en hoe de oorzaak van de klacht werd opgelost. Een klacht is een uitgelezen kans om de performance van een bedrijf te verbeteren.

 

E. Zodra Tata/Harsco zich aangepast heeft aan EU normen stellen wij voor dat de provincie toe gaat werken naar de WHO normen. Wanneer denkt u dat dit proces opgepakt kan worden?

 

Wij verheugen ons op een constructief gesprek.


Met vriendelijke groet,

namens de Stichting IJmondig,

error: Pagina is beveiligd!! Het is niet toegestaan om delen van de pagina\'s of foto\'s te kopiëren of op te slaan. Foto copyright Dirk-Jan Prins.