Het valt niet mee met de luchtkwaliteit in de IJmond. Het waait niet vanzelf over!

Foto: Dirk-Jan Prins

Stichting IJmondig, voor een duurzaam gezonde regio

De IJmond, wat een schoonheid

De luchtkwaliteit in de IJmond staat al geruime tijd onder druk. Grafiet, CO2, stikstofdioxiden, PAK’s, vanadium, zink, lood, chroom, er komt nogal wat over ons heen.

Daarvoor kun jij de ogen sluiten, bijvoorbeeld omdat jij beducht bent voor jouw imago of afnemende klandizie, maar dan verandert er niets. Stichting IJmondig pakt het probleem liever bij kop en staart en spreekt de vervuilende bedrijven en de wetgevende en toezichthoudende instanties aan op hun gedrag en verantwoordelijkheid.

Het streven van de Stichting IJmondig is een gezonde, stabiele en productieve toekomst in een duurzaam schone en leefbare IJmond. Liefst volgens de normen van de World Health Organization. Om dit te bereiken houden wij de vinger aan de pols, verzamelen wij relevante hoogwaardige en inspirerende informatie en delen dit met zo veel mogelijk betrokkenen.

Doel is om SAMEN op te trekken. Wij ademen tenslotte ook allemaal dezelfde lucht.

Ben jij begaan met ons milieu? Ben jij geïnteresseerd in de nieuwste milieuvriendelijke technieken en technologieën? Geef jij om schoonheid van de IJmond in de letterlijke en figuurlijke zin? Neem dan deel aan dit volstrekt apolitieke gezelschap dat graag uitgroeit tot een hechte groep die continu werkt aan verfraaiing en verduurzaming van deze prachtige streek.

Een streek die in onze ogen nog best iets mooier en milieuvriendelijker kan.

Doe mee. De potentie is groot! De tijd is rijp!

Wachten is heel ongezond

Overtreders worden pas beboet na luidkeels protest van de bevolking, zo bleek na de talloze grafietregens. Na dertig keer (!) een dwangsom van € 5.000,- volgt de uitspraak dat zij de norm doodleuk nog eens twaalf keer mogen overschrijden. Daar staat weliswaar een hogere boete (à € 25.000,-) tegenover dan bij de eerste dertig overtredingen, maar al die dwangsommen zijn ook nog ‘ns aftrekbaar van de belasting. Tel uit je winst.

Ondertussen waarschuwt de app ‘Luchtkwaliteit’ (ontwikkeld in opdracht van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu – installeer: Apple App Store, Google Play Store) geregeld voor de matige tot slechte luchtkwaliteit in de IJmond. Soms wordt geadviseerd jij vooral niet of minder lichamelijk in te spannen. Een enkele keer wordt zelfs aanbevolen om binnen te blijven. Benauwdheid, hoesten, geïrriteerde keel, neus en/of oren zijn veelgehoorde klachten bij huisartsen in deze regio.

Nemen wij dit voor lief? Blijven wij lijdzaam wachten tot het misschien vanzelf beter wordt?

Nee! Want wachten in de IJmond is heel ongezond.

IJmondig wil de zaak in beweging brengen, meedenken, meedoen, onderzoeken en de dialoog aangaan. Met zoveel mogelijk mensen. Want van niets doen wordt geen mens beter.

error: Pagina is beveiligd!! Het is niet toegestaan om delen van de pagina\'s of foto\'s te kopiëren of op te slaan. Foto copyright Dirk-Jan Prins.